CÁC SỐ KHÁC
   + Số 263 (Xuân Canh Tý 2020)
   + Số 262 (Tháng 12/2019)
   + Số 261 (Tháng 11/2019)
   + Số 260 (Tháng 10/2019)
   + Số 259 (Tháng 9/2019)
   + Số 258 (Tháng 8/2019)
   + Số 257(Tháng 7/2019)
   + Số 256 (Tháng 6/2019)
   + Số 255 (Tháng 5/2019)
   + Số 254 (Tháng 4/2019)
   + Số 253 (Tháng 3/2019)
   + Số 252 (Tháng 1+2/2019)
   + Số 251 (Tháng 12/2018)
   + Số 250 (Tháng 11/2018)
   + Số 249 (Tháng 10/2018)
   + Số 248 (Tháng 9/2018)
   + Số 247 (Tháng 8/2018)
   + Số 246 (Tháng 7/2018)
   + Số 245 (Tháng 6/2018)
   + Số 244 (Tháng 5/2018)
   + Số 243 (Tháng 4/2018)
   + Số 242 (Tháng 3/2018)
   + Số 241 (Tháng 1+2 /2018)
   + Số 240 (Tháng 12/2017)
   + Số 239(Tháng 11/2017)
   + Số 238 (Tháng 10/2017)
   + Số 237 (Tháng 9/2017)
   + Số 236 (Tháng 8/2017)
   + Số 235 (Tháng 7/2017)
   + Số 234 (Tháng 6/2017)
   + Số 233 (Tháng 5/2017)
   + Số 232 (Tháng 4/ 2017)
   + Số 231 (Tháng 3/ 2017)
   + Số 230 (Tháng 1+2/ 2017)
   + Số 229 (Tháng 12/ 2016)
   + Số 228 (Tháng 11/ 2016)
   + Số 227 (Tháng 10/ 2016)
   + Số 226 (Tháng 9/2016)
   + Số 225 ( Tháng 8/2016)
   + Số 224 (Tháng 7 - 2016)
   + Số 223 (Tháng 6/2016)
   + Số 222 (Tháng 5/2016)
   + Số 221 (tháng 4/2016)
   + Số 220 (tháng 3/2016)
   + Số 218 + 219 (Xuân Bính Thân)
   + Số 217 (tháng 12/ 2015)
   + Số 216 (Tháng 11/ 2015)
   + Số 215 (Tháng 10/ 2015)
   + Số 214 (Tháng 9/ 2015))
   + Số 213 (Tháng 8/ 2015)
   + Số 212 (Tháng 7/ 2015)
   + Số 211 (Tháng 6/ 2015)
   + Số 210 (Tháng 5/ 2015)
   + Số 209 (Tháng 4/ 2015)
   + Số 208 (Tháng 3/ 2015)
   + số 206 + 207 (số Xuân Ất Mùi 2015)
   + Số 205 (Tháng 12/ 2014)
   + Số 204 (Tháng 11/ 2014)
   + Số 203 (Tháng 10/ 2014)
   + Số 201 + 202 (Tháng 8,9/ 2014)
   + Số 200 (Tháng 7/ 2014)
   + Số 199 (Tháng 6/ 2014)
   + Số 198 ((Tháng 5/ 2014)
   + Số 197 (Tháng 4/ 2014)
   + Số 196 (Tháng 3/ 2014)
   + Số 194 + 195 (Xuân Giáp Ngọ 2014)
   + Số 193 (Tháng 12/ 2013)
   + Số 192 (Tháng 11/ 2013)
   + Số 191 (Tháng 10/ 2013)
   + Số 190 (Tháng 9/ 2013)
   + Số 189 (Tháng 8/ 2013)
   + Số 188 (Tháng 7/ 2013)
   + Số 187 (Tháng 6/ 2013)
   + Số 186 (Tháng 5/ 2013)
   + Số 185 (Tháng 4/ 2013)
   + Số 184 (Tháng 3/ 2013)
   + Số 183 (Xuân Quý Tỵ/ 2013)
   + Số 182 (Tháng 12/ 2012)
   + Số 181 (Tháng 11/ 2012)
   + Số 180 (Tháng 10/ 2012)
   + Số 179 (Tháng 8,9/ 2012)
   + Số 178 (Tháng 7/ 2012)
   + Số 177 (Tháng 6/ 2012)
   + Số 176 (Tháng 5/ 2012)
   + Số 175 (Tháng 4/ 2012)
   + Số 174 (Tháng 2,3/ 2012)
   + Số172 +173 (Xuân Nhâm Thìn 2012)
   + Số 171 (Tháng 11/ 2011)
   + Số 170 (Tháng 10/ 2011)
   + Số 169 (Tháng 8,9/ 2011)
   + Số 168 (Tháng 7/ 2011)
   + Số 167 (Tháng 6/ 2011)
   + Số 166 (Tháng 5/ 2011)
   + Số 165 (Tháng 4/ 2011)
   + Số 164 (Tháng 3/ 2011)
   + Số163 Xuân Tân Mão 2011
   + Số 162 (Tháng 12/ 2010)
   + Số 161 (Tháng 10,11/ 2010)
   + Số 160 (Tháng 9/ 2010)
   + Số 159 (Tháng 7/ 2010)
   + Số 158 (Tháng 6/ 2010)
   + Số 157 (Tháng 5/ 2010)
   + Số 156 (Tháng 4/ 2010)
   + Số 155 (Tháng 3/ 2010)
   + Số 153-154 Xuân Canh Dần 2010
   + Số 152 (Tháng 12/ 2009)
   + Số 151 (Tháng 11/ 2009)
   + Số 150 (Tháng 10/ 2009)
   + Số 149 (Tháng 8,9/ 2009)
   + Số 148 (Tháng 7/ 2009)
   + Số 147 (Tháng 6/ 2009)
   + Số 146 (Tháng 5/ 2009)
   + Số 145 (Tháng 4/ 2009)
   + Số 143 (Tháng 3/ 2009)
   + Số 141-142 Xuân Kỷ Sửu 2009
   + Số 139-140 (Tháng 11,12/ 2008)
   + Số 138 (Tháng 10/ 2008)
   + Số 137 (Tháng 9/ 2008)
   + Số 136 ( (Tháng 8/ 2008)
 
Số 186 (Tháng 5/ 2013)
 
Khi mẹ ru con bằng tiếng biển - Nguyễn Hiệp

                                                        

                                                   Thương tặng bạn tôi, người lính Trường Sa

                              Tôi sinh ra trên chiếc thúng câu

                              Sao chiếu mệnh lung linh đáy nước

                              Mẹ Lời Ru

                              Và biển cũng Lời Ru.

                             

                              Tiếng biển mấy ngàn năm vào giấc chiêm bao

                              Ngân thành nhạc, thành thơ

                              Thành đồng dao, cổ tích…

                              Tôi săn chắc nhẻm đen

                              Tích nắng và tích sóng

                              Tích nhịp triều lên ì oạp vỗ bờ

 

                              Tích tiếng biển xanh vào bước chân đợi mẹ

                              Khao khát bước cha tuôn sóng trắng… xa mờ,

                              Bài học đầu tiên tôi học cùng với sóng

                              Giọt sương bờ tập tành in bóng trùng khơi.

                             

 

                              Tôi lớn lên nhảy ùm chơi với biển

                              Chiếc thúng trôi

                              Hai mắt ngấn lệ dài

                              Tôi tự bơi đi, tự khô nước mắt

                              Một mình tung bước nhảy con trai.

 

                              Đất nước tôi dáng sóng bay lên

                              Làng xóm tôi năm tháng nghĩa mặn mòi

                              Tôi ăn sóng nói gió

                              Tôi học sóng học gió

                              Cởi trắng bạc đầu

                              Lay dâng sức trẻ

                              Tay tôi vói vươn

                              Chân tôi quẫy đạp

                              Bơi miệt mài con cá đòi tăm.

 

                              Tôi tắm ngửa bờ xa trong veo sóng đỉnh nằm

                              Kì cọ rát người tuổi thơ buồn khổ,

                              Thấm biển thơm tho, thấm trời thơm lựng

                              Sóng trườn ngực trần nghe nhạc ngân nga

 

                              Đong đưa, đong đưa

                              Tôi nghe tiếng mẹ tôi

                              Tiếng sinh thành

                              Ôi! Tiếng biển à ơi

                              Lời hát san hô

                              Lời ru dã quỳ nức nở

                              Lặng cắt bao đời nghiêng đáy triền xa…

 

                              Cát trắng cát đen

                              Cát vũng nên đồi

                              Lông chông trắng tròn lăn qua bãi trắng

                              Mẹ ơi, bước chân con lẫm chẫm

                              Bước một mình sao tới ngày mai!?

 

                             

                              Mẹ ơi, con thèm thấy gánh cá nghiêng nghiêng cái triền cửa biển

                              Đỏ mắt cong vồng dáng mẹ lặng thinh,

                              Nhớ đến rã đêm mùa vàng áp lộng

                              Mắt mẹ cười vồi vội buổi bình minh

 

                              Mẹ ru con, mẹ ru bằng tiếng biển

                              Mẹ xa nhà, tiếng biển vẫn còn đây

                              Tiếng biển vào ra, tiếng biển đong đầy

                              Cùng nhịp máu trong con nuôi tràn tim óc.

 

                              Mẹ ơi, mẹ có nhìn thấy con trai mẹ lớn

                              Vâm váp tuổi xanh áo trắng lên tàu

                              Trên cổ áo con ngọn sóng

                              Có chữ S lượn dài hình Tổ quốc mẹ ơi!

 

                              Con sinh ra trên chiếc thúng câu

                              Sao chiếu mệnh cùng sao Biển Cả

                              Tiếng biển còn vết thương, con làm sao yên được

                              Lời Ru Mẹ oằn vết thương, con làm sao yên được

                              Con lên tàu

                  Ôm súng

                                  Giữ lời ru.

 
 CÁC BÀI KHÁC
- Trụ sở: K54/10 Ông Ích Khiêm, thành phố Đà Nẵng
- ĐT: 0511.2211823, Fax: 0511.3519300
- Email: tapchinonnuoc@gmail.com