CÁC SỐ KHÁC
   + Số 270 (Tháng 8/2020)
   + Số 269 (Tháng 7/2020)
   + Số 268 (Tháng 6/2020)
   + Số 267 (Tháng 5/2020)
   + Số 266 (Tháng 4/2020)
   + Số 265 (Tháng 3/2020)
   + Số 263 (Xuân Canh Tý 2020)
   + Số 262 (Tháng 12/2019)
   + Số 261 (Tháng 11/2019)
   + Số 260 (Tháng 10/2019)
   + Số 259 (Tháng 9/2019)
   + Số 258 (Tháng 8/2019)
   + Số 257(Tháng 7/2019)
   + Số 256 (Tháng 6/2019)
   + Số 255 (Tháng 5/2019)
   + Số 254 (Tháng 4/2019)
   + Số 253 (Tháng 3/2019)
   + Số 252 (Tháng 1+2/2019)
   + Số 251 (Tháng 12/2018)
   + Số 250 (Tháng 11/2018)
   + Số 249 (Tháng 10/2018)
   + Số 248 (Tháng 9/2018)
   + Số 247 (Tháng 8/2018)
   + Số 246 (Tháng 7/2018)
   + Số 245 (Tháng 6/2018)
   + Số 244 (Tháng 5/2018)
   + Số 243 (Tháng 4/2018)
   + Số 242 (Tháng 3/2018)
   + Số 241 (Tháng 1+2 /2018)
   + Số 240 (Tháng 12/2017)
   + Số 239(Tháng 11/2017)
   + Số 238 (Tháng 10/2017)
   + Số 237 (Tháng 9/2017)
   + Số 236 (Tháng 8/2017)
   + Số 235 (Tháng 7/2017)
   + Số 234 (Tháng 6/2017)
   + Số 233 (Tháng 5/2017)
   + Số 232 (Tháng 4/ 2017)
   + Số 231 (Tháng 3/ 2017)
   + Số 230 (Tháng 1+2/ 2017)
   + Số 229 (Tháng 12/ 2016)
   + Số 228 (Tháng 11/ 2016)
   + Số 227 (Tháng 10/ 2016)
   + Số 226 (Tháng 9/2016)
   + Số 225 ( Tháng 8/2016)
   + Số 224 (Tháng 7 - 2016)
   + Số 223 (Tháng 6/2016)
   + Số 222 (Tháng 5/2016)
   + Số 221 (tháng 4/2016)
   + Số 220 (tháng 3/2016)
   + Số 218 + 219 (Xuân Bính Thân)
   + Số 217 (tháng 12/ 2015)
   + Số 216 (Tháng 11/ 2015)
   + Số 215 (Tháng 10/ 2015)
   + Số 214 (Tháng 9/ 2015))
   + Số 213 (Tháng 8/ 2015)
   + Số 212 (Tháng 7/ 2015)
   + Số 211 (Tháng 6/ 2015)
   + Số 210 (Tháng 5/ 2015)
   + Số 209 (Tháng 4/ 2015)
   + Số 208 (Tháng 3/ 2015)
   + số 206 + 207 (số Xuân Ất Mùi 2015)
   + Số 205 (Tháng 12/ 2014)
   + Số 204 (Tháng 11/ 2014)
   + Số 203 (Tháng 10/ 2014)
   + Số 201 + 202 (Tháng 8,9/ 2014)
   + Số 200 (Tháng 7/ 2014)
   + Số 199 (Tháng 6/ 2014)
   + Số 198 ((Tháng 5/ 2014)
   + Số 197 (Tháng 4/ 2014)
   + Số 196 (Tháng 3/ 2014)
   + Số 194 + 195 (Xuân Giáp Ngọ 2014)
   + Số 193 (Tháng 12/ 2013)
   + Số 192 (Tháng 11/ 2013)
   + Số 191 (Tháng 10/ 2013)
   + Số 190 (Tháng 9/ 2013)
   + Số 189 (Tháng 8/ 2013)
   + Số 188 (Tháng 7/ 2013)
   + Số 187 (Tháng 6/ 2013)
   + Số 186 (Tháng 5/ 2013)
   + Số 185 (Tháng 4/ 2013)
   + Số 184 (Tháng 3/ 2013)
   + Số 183 (Xuân Quý Tỵ/ 2013)
   + Số 182 (Tháng 12/ 2012)
   + Số 181 (Tháng 11/ 2012)
   + Số 180 (Tháng 10/ 2012)
   + Số 179 (Tháng 8,9/ 2012)
   + Số 178 (Tháng 7/ 2012)
   + Số 177 (Tháng 6/ 2012)
   + Số 176 (Tháng 5/ 2012)
   + Số 175 (Tháng 4/ 2012)
   + Số 174 (Tháng 2,3/ 2012)
   + Số172 +173 (Xuân Nhâm Thìn 2012)
   + Số 171 (Tháng 11/ 2011)
   + Số 170 (Tháng 10/ 2011)
   + Số 169 (Tháng 8,9/ 2011)
   + Số 168 (Tháng 7/ 2011)
   + Số 167 (Tháng 6/ 2011)
   + Số 166 (Tháng 5/ 2011)
   + Số 165 (Tháng 4/ 2011)
   + Số 164 (Tháng 3/ 2011)
   + Số163 Xuân Tân Mão 2011
   + Số 162 (Tháng 12/ 2010)
   + Số 161 (Tháng 10,11/ 2010)
   + Số 160 (Tháng 9/ 2010)
   + Số 159 (Tháng 7/ 2010)
   + Số 158 (Tháng 6/ 2010)
   + Số 157 (Tháng 5/ 2010)
   + Số 156 (Tháng 4/ 2010)
   + Số 155 (Tháng 3/ 2010)
   + Số 153-154 Xuân Canh Dần 2010
   + Số 152 (Tháng 12/ 2009)
   + Số 151 (Tháng 11/ 2009)
   + Số 150 (Tháng 10/ 2009)
   + Số 149 (Tháng 8,9/ 2009)
   + Số 148 (Tháng 7/ 2009)
   + Số 147 (Tháng 6/ 2009)
   + Số 146 (Tháng 5/ 2009)
   + Số 145 (Tháng 4/ 2009)
   + Số 143 (Tháng 3/ 2009)
   + Số 141-142 Xuân Kỷ Sửu 2009
   + Số 139-140 (Tháng 11,12/ 2008)
   + Số 138 (Tháng 10/ 2008)
   + Số 137 (Tháng 9/ 2008)
   + Số 136 ( (Tháng 8/ 2008)
 
Số 139-140 (Tháng 11,12/ 2008)
 
Đôi điều về ngày hội tháng Ba

Vừa qua, UBND thành phố Đà Nẵng ký hợp đồng với Công ty Global Sdn-Bh (Malaysia) tổ chức cuộc thi bắn pháo hoa với 3 nội dung là:   1/ Cung cấp pháo hoa; 2/ Mời 4 đội quốc tế tham gia (ngoài đội chủ nhà); 3/ Chịu trách nhiệm điều phối cuộc thi bắn pháo hoa với tổng trị giá hợp đồng lên đến nửa triệu đô la, cuộc thi dự kiến vào ngày 27-28/03/2009 cách ngày giải phóng Đà Nẵng 29/3 một ngày. Việc thi bắn pháo hoa quốc tế tại Đà Nẵng được tuyệt đại đa số nhân dân thành phố Đà Nẵng đồng tình bên cạnh đó cũng có một số ý kiến không đồng tình. Người không đồng tình có cái lý của họ nghe cũng dễ mủi lòng: vì dân ta còn nghèo, đời sống còn khó khăn, nhất là chính phủ và nhân dân đang gồng mình lên chống lạm phát, giá cả tăng vọt, thế giới lâm vào khủng hoảng kinh tế. Có người còn làm bài toán đơn giản hơn với 500.000 đô la tương đương 8,5 tỉ VNĐ có thể mua bao nhiêu gạo? Cứu đói được bao nhiêu người? Làm được bao nhiêu nhà tình nghĩa? v.v và v.v...

Thực ra nói hơn 8 tỷ đồng trong điều kiện "gạo châu -củi quế" này lớn cũng thật là lớn. Nhưng còn những cách tính khác, thật ra bỏ ra chưa đến 10.000đ cho 1 người (vì hiện nay dân số Đà Nẵng kể cả người nơi khác đến đã hơn 1 triệu người) thì quá rẻ. Chúng ta đã từng chi nhiều tỉ đồng tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, xúc tiến đầu tư du lịch trong và ngoài nước. Xem ra hiệu quả so với đầu tư còn xa vời. Hơn nữa, đời sống người dân đâu chỉ có vật chất mà còn cần văn hóa tinh thần - để tạo ra sức mạnh vật chất, là hiệu quả không có bài toán nào tính cụ thể được. Hơn nữa trong lịch sử chiến tranh giải phóng dân tộc, đặc biệt là trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước - Tháng 3 là tháng có ý nghĩa đặc biệt: Ngày 10 tháng Ba năm 1975 mở màn chiến dịch Hồ Chí Minh - đưa đến đại thắng ngày 30 tháng Tư giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Tháng Ba năm 1975 là tháng giải phóng các tỉnh miền Trung từ Huế trở vào - Đà Nẵng tổ chức thi bắn pháo hoa vào những ngày 27 - 28 tháng Ba tạo nên sự phấn khởi chào mừng chiến thắng hàng năm không riêng cho Đà Nẵng mà cho cả nước, đặc biệt là các tỉnh trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Trong 2 ngày 27-  28 tháng Ba năm 2008 - năm đầu tiên Đà Nẵng tổ chức bắn pháo hoa, nhân dân các tỉnh miền Trung kéo về Đà Nẵng như đi trẩy hội - có đến hàng triệu người. Đặc biệt là những người lao động có thu nhập thấp, người đứng dày đặc hai bên sông Hàn, đặc biệt là trên cầu sông Hàn đến nỗi sợ cầu quá tải phải bố trí hàng chục phương tiện ứng cứu đề phòng khi có sự cố. Bây giờ trong bạn bè, trong người thân, trong gia đình kể cả các cơ quan doanh nghiệp ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Trung nhiều người có cái hẹn rất dễ thương, sẽ về thăm người thân, bạn bè vào dịp đến Đà Nẵng xem thi bắn pháo hoa hằng năm. Và cũng đã đến lúc tư duy về đầu tư, tư duy về tính hiệu quả kinh tế phải đổi mới. Các khái niệm ưu tiên đầu tư cho vùng sâu, vùng xa, vùng có khó khăn nên thay đổi. Những vùng đó nên đầu tư trước mắt cho xóa đói, giảm nghèo, điện, đường, trường, trạm, giải quyết bước đầu về an sinh xã hội. Nguồn lực đang còn hạn hẹp như hiện nay nên dồn vào đầu tư cho những vùng, những nơi có điều kiện mang lại hiệu quả nhanh, lớn, để lấy nguồn lợi đó tái đầu tư cho các nơi nói trên để các vùng có khó khăn phát triển đảm bảo cân đối giữa các vùng miền trong phạm vi cả nước, mà đầu tư thi bắn pháo hoa của Đà Nẵng là một trong hướng đi đúng đắn đó.

Đà Nẵng không chỉ thi bắn pháo một vài năm mà chắc chắn đây là việc lâu dài mang hiệu quả kinh tế lớn và ý nghĩa chính trị cao. Ngày hội tháng Ba - Ngày giải phóng Đà Nẵng và các tỉnh khu vực miền Trung, con cháu các thế hệ mai sau sẽ không bao giờ quên lịch sử vẻ vang của dân tộc.

Hẹn gặp nhé! Tháng Ba tại Sông Hàn Đà Nẵng./.

 
Nguyễn Thành Long
 
 CÁC BÀI KHÁC
- Trụ sở: K54/10 Ông Ích Khiêm, thành phố Đà Nẵng
- ĐT: 0511.2211823, Fax: 0511.3519300
- Email: tapchinonnuoc@gmail.com