CÁC SỐ KHÁC
   + Số 270 (Tháng 8/2020)
   + Số 269 (Tháng 7/2020)
   + Số 268 (Tháng 6/2020)
   + Số 267 (Tháng 5/2020)
   + Số 266 (Tháng 4/2020)
   + Số 265 (Tháng 3/2020)
   + Số 263 (Xuân Canh Tý 2020)
   + Số 262 (Tháng 12/2019)
   + Số 261 (Tháng 11/2019)
   + Số 260 (Tháng 10/2019)
   + Số 259 (Tháng 9/2019)
   + Số 258 (Tháng 8/2019)
   + Số 257(Tháng 7/2019)
   + Số 256 (Tháng 6/2019)
   + Số 255 (Tháng 5/2019)
   + Số 254 (Tháng 4/2019)
   + Số 253 (Tháng 3/2019)
   + Số 252 (Tháng 1+2/2019)
   + Số 251 (Tháng 12/2018)
   + Số 250 (Tháng 11/2018)
   + Số 249 (Tháng 10/2018)
   + Số 248 (Tháng 9/2018)
   + Số 247 (Tháng 8/2018)
   + Số 246 (Tháng 7/2018)
   + Số 245 (Tháng 6/2018)
   + Số 244 (Tháng 5/2018)
   + Số 243 (Tháng 4/2018)
   + Số 242 (Tháng 3/2018)
   + Số 241 (Tháng 1+2 /2018)
   + Số 240 (Tháng 12/2017)
   + Số 239(Tháng 11/2017)
   + Số 238 (Tháng 10/2017)
   + Số 237 (Tháng 9/2017)
   + Số 236 (Tháng 8/2017)
   + Số 235 (Tháng 7/2017)
   + Số 234 (Tháng 6/2017)
   + Số 233 (Tháng 5/2017)
   + Số 232 (Tháng 4/ 2017)
   + Số 231 (Tháng 3/ 2017)
   + Số 230 (Tháng 1+2/ 2017)
   + Số 229 (Tháng 12/ 2016)
   + Số 228 (Tháng 11/ 2016)
   + Số 227 (Tháng 10/ 2016)
   + Số 226 (Tháng 9/2016)
   + Số 225 ( Tháng 8/2016)
   + Số 224 (Tháng 7 - 2016)
   + Số 223 (Tháng 6/2016)
   + Số 222 (Tháng 5/2016)
   + Số 221 (tháng 4/2016)
   + Số 220 (tháng 3/2016)
   + Số 218 + 219 (Xuân Bính Thân)
   + Số 217 (tháng 12/ 2015)
   + Số 216 (Tháng 11/ 2015)
   + Số 215 (Tháng 10/ 2015)
   + Số 214 (Tháng 9/ 2015))
   + Số 213 (Tháng 8/ 2015)
   + Số 212 (Tháng 7/ 2015)
   + Số 211 (Tháng 6/ 2015)
   + Số 210 (Tháng 5/ 2015)
   + Số 209 (Tháng 4/ 2015)
   + Số 208 (Tháng 3/ 2015)
   + số 206 + 207 (số Xuân Ất Mùi 2015)
   + Số 205 (Tháng 12/ 2014)
   + Số 204 (Tháng 11/ 2014)
   + Số 203 (Tháng 10/ 2014)
   + Số 201 + 202 (Tháng 8,9/ 2014)
   + Số 200 (Tháng 7/ 2014)
   + Số 199 (Tháng 6/ 2014)
   + Số 198 ((Tháng 5/ 2014)
   + Số 197 (Tháng 4/ 2014)
   + Số 196 (Tháng 3/ 2014)
   + Số 194 + 195 (Xuân Giáp Ngọ 2014)
   + Số 193 (Tháng 12/ 2013)
   + Số 192 (Tháng 11/ 2013)
   + Số 191 (Tháng 10/ 2013)
   + Số 190 (Tháng 9/ 2013)
   + Số 189 (Tháng 8/ 2013)
   + Số 188 (Tháng 7/ 2013)
   + Số 187 (Tháng 6/ 2013)
   + Số 186 (Tháng 5/ 2013)
   + Số 185 (Tháng 4/ 2013)
   + Số 184 (Tháng 3/ 2013)
   + Số 183 (Xuân Quý Tỵ/ 2013)
   + Số 182 (Tháng 12/ 2012)
   + Số 181 (Tháng 11/ 2012)
   + Số 180 (Tháng 10/ 2012)
   + Số 179 (Tháng 8,9/ 2012)
   + Số 178 (Tháng 7/ 2012)
   + Số 177 (Tháng 6/ 2012)
   + Số 176 (Tháng 5/ 2012)
   + Số 175 (Tháng 4/ 2012)
   + Số 174 (Tháng 2,3/ 2012)
   + Số172 +173 (Xuân Nhâm Thìn 2012)
   + Số 171 (Tháng 11/ 2011)
   + Số 170 (Tháng 10/ 2011)
   + Số 169 (Tháng 8,9/ 2011)
   + Số 168 (Tháng 7/ 2011)
   + Số 167 (Tháng 6/ 2011)
   + Số 166 (Tháng 5/ 2011)
   + Số 165 (Tháng 4/ 2011)
   + Số 164 (Tháng 3/ 2011)
   + Số163 Xuân Tân Mão 2011
   + Số 162 (Tháng 12/ 2010)
   + Số 161 (Tháng 10,11/ 2010)
   + Số 160 (Tháng 9/ 2010)
   + Số 159 (Tháng 7/ 2010)
   + Số 158 (Tháng 6/ 2010)
   + Số 157 (Tháng 5/ 2010)
   + Số 156 (Tháng 4/ 2010)
   + Số 155 (Tháng 3/ 2010)
   + Số 153-154 Xuân Canh Dần 2010
   + Số 152 (Tháng 12/ 2009)
   + Số 151 (Tháng 11/ 2009)
   + Số 150 (Tháng 10/ 2009)
   + Số 149 (Tháng 8,9/ 2009)
   + Số 148 (Tháng 7/ 2009)
   + Số 147 (Tháng 6/ 2009)
   + Số 146 (Tháng 5/ 2009)
   + Số 145 (Tháng 4/ 2009)
   + Số 143 (Tháng 3/ 2009)
   + Số 141-142 Xuân Kỷ Sửu 2009
   + Số 139-140 (Tháng 11,12/ 2008)
   + Số 138 (Tháng 10/ 2008)
   + Số 137 (Tháng 9/ 2008)
   + Số 136 ( (Tháng 8/ 2008)
 
Số 250 (Tháng 11/2018)
 
Nhiếp ảnh nghệ thuật Đà Nẵng 2013 - 2018: một chặng đường nhiều thành công và triển vọng - Hải Triều

(Trích tham luận tại Đại hội Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Đà Nẵng ngày 09/10/2018)

Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật thành phố Đà Nẵng hiện có 57 hội viên, trong đó có 17 hội viên Trung ương. Bên cạnh đó, còn có một số CLB nhiếp ảnh như CLB Nhiếp ảnh Đà Nẵng có 46 hội viên, CLB Nhiếp ảnh Sông Hàn có 25 hội viên, CLB Nhiếp ảnh Báo chí có 20 hội viên. Nét nổi bật của Hội là luôn đồng hành trong các hoạt động, các sự kiện lớn của thành phố; kịp thời phản ảnh vẻ đẹp đa dạng của Đà Nẵng thông qua ảnh nghệ thuật.

Tác phẩm nhiếp ảnh được phổ biến rộng rãi

Khâu phổ biến tác phẩm góp phần quyết định sự phát triển lớn mạnh của Hội, làm tốt công tác phổ biến tác phẩm là góp phần thúc đẩy sáng tác và cũng là tái đầu tư phần nào cho hội viên. Hội Nhiếp ảnh thành phố đã phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Bảo tàng Đà Nẵng, Thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng, Trường Đại học Duy Tân, Trường Đại học Đông Á... tổ chức một số cuộc thi ảnh nghệ thuật và triển lãm. Các tác phẩm tiêu biểu được giới thiệu trên Báo Đà Nẵng chủ nhật, Tạp chí Non Nước và các tạp chí chuyên ngành Trung ương. Được sự quan tâm của Liên hiệp Hội, Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật thành phố phối hợp với NXB Đà Nẵng xuất bản tập sách ảnh nghệ thuật với chủ đề “Ảnh nghệ thuật Đà Nẵng 2007-2017”, tập hợp 152 tác phẩm xuất sắc, đạt nhiều giải thưởng tại các cuộc thi trong nước và quốc tế của 52 tác giả là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật thành phố.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã tổ chức và phối hợp tổ chức được trên 25 cuộc triển lãm, bình quân mỗi năm từ 4 đến 5 cuộc, mỗi cuộc triển lãm trưng bày từ 100 đến 150 tác phẩm ảnh. Trong đó có nhiều cuộc triển lãm với quy mô lớn phục vụ nhiệm vụ chính trị và công chúng của thành phố như: Triển lãm ảnh chào mừng 20 năm Đà Nẵng trực thuộc Trung ương với chủ đề: “Đà Nẵng tuổi 20”, “Đà Nẵng 20 năm trực thuộc Trung ương”; Phối hợp với Trung tâm Greenviet tổ chức cuộc triển lãm ảnh với chủ đề “Đời sống của Voọc chà vá chân nâu ở Sơn Trà”. Triển lãm đã trưng bày 150 tác phẩm về đời sống Voọc chà vá chân nâu, sau đó được trưng bày tại nhiều trường học trên địa bàn thành phố để các em học sinh có thêm nhận thức về bảo vệ môi trường; Cuộc triển lãm ảnh “Năm APEC Việt Nam 2017 và dấu ấn Việt Nam, dấu ấn Đà Nẵng”, đã để lại nhiều ấn tượng về người dân thành phố Đà Nẵng tham gia trong Tuần lễ Cấp cao APEC Việt Nam 2017 được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng; Phối hợp với NSNA Nguyễn Á thành phố Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm bộ ảnh với chủ đề “Trường Sa biển đảo quê hương”, triển lãm đã giới thiệu đến công chúng thành phố Đà Nẵng cuộc sống của các chiến sĩ ngày đêm cầm chắc tay súng bảo vệ biển đảo quê hương. Cùng với Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức Triển lãm ảnh nghệ thuật Quốc tế lần thứ 9 (VN-17) của 183 tác giả, 246 tác phẩm của các NSNA đến từ 36 quốc gia trên thế giới. Đây là lần đầu tiên bộ ảnh nghệ thuật quốc tế được tổ chức tại Đà Nẵng, giới thiệu đến công chúng nền văn hóa và cuộc sống của các dân tộc trên thế giới. Nét nổi bật của công tác giới thiệu tác phẩm ảnh nghệ thuật đến với công chúng, đó là đưa các tác phẩm ảnh nghệ thuật đến với các bệnh nhân tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, không chỉ là tổ chức trưng bày triển lãm phục vụ cho bệnh nhân mà tặng toàn bộ ảnh triển lãm cho Bệnh viên Ung bướu Đà Nẵng, tổ chức treo các tác phẩm ảnh nghệ thuật tại các phòng của bệnh nhân, qua đó góp phần xóa bớt những nỗi đau, thắp nên những niềm tin mới...

 Được sự bảo trợ về mặt nghệ thuật của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnhViệt Nam và sự hỗ trợ của Liên hiệp Hội, Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật thành phố đã tạo điều kiện cho hội viên tổ chức 03 cuộc triển lãm ảnh nghệ thuật cá nhân như: NSNA Mỹ Dũng triển lãm ảnh nghệ thuật sắp đặt với chủ đề “Biển báo”, triển lãm được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội và thành phố Đà Nẵng. Đây là triển lãm ảnh nghệ thuật kết hợp với nghệ thuật sắp đặt về chủ đề an toàn giao thông đang được xã hội quan tâm. NSNA Ngô Minh Đức triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề “Tung cánh” tại khu nghỉ dưỡng Furama; Nhà Nhiếp ảnh Đặng Hữu Hùng tổ chức triển lãm với chủ đề “Giữ mãi nụ cười” và tặng toàn bộ bộ ảnh triển lãm cho Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng để phục vụ bệnh nhân; Xuất bản 2 tập sách ảnh nghệ thuật của NSNA Ông Văn Sinh với chủ đề “Đời nón, đời người” và NSNA Phan Ngọc Hợi tập sách ảnh nghệ thuật với chủ đề “Nhịp thời gian” đã giới thiệu nhiều tác phẩm đẹp và để lại nhiều ấn tượng cho công chúng yêu thích nghệ thuật nhiếp ảnh của thành phố và cả nước.

Tổ chức các cuộc thi - một điểm nhấn của hoạt động nhiếp ảnh

Trong thời gian qua, Hội Nhiếp ảnh thành phố cũng chủ động phối hợp với Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố và các ngành liên quan tổ chức được nhiều cuộc thi ảnh nghệ thuật.

Từ năm 2013 đến nay đã tổ chức 14 cuộc thi về nhiếp ảnh phục vụ công chúng và các nhiệm vụ chính trị của thành phố như: Cuộc thi và triển lãm ảnh thời sự nghệ thuật về Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị và chương trình 5 không, 3 có của thành phố; cuộc thi ảnh nghệ thuật “Đà Nẵng toàn cảnh”, “Nét đẹp Đà Nẵng”, “Đà Nẵng đẹp và chưa đẹp”, “Ảnh đẹp du lịch”, “Đất và người Nam Trung bộ và Tây Nguyên”...; phối hợp với quận Hải Châu tổ chức các cuộc thi ảnh thời sự nghệ thuật “Góc nhìn thành phố 4 an”, “Nét đẹp Hải Châu”; phối hợp với Trường Đại học Duy Tân tổ chức cuộc thi ảnh “Đà Nẵng xưa và nay”... các cuộc thi và triển lãm đều được bảo trợ về mặt nghệ thuật của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam. Qua các cuộc thi và trưng bày triển lãm, không những góp phần phục vụ tốt các nhiệm vụ phát triển  kinh tế, xã hội của thành phố mà còn động viên hội viên tích cực sáng tác, thúc đẩy phong trào, nâng cao tay nghề và tạo điều kiện cho hội viên được kết nạp vào Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật thành phố Đà Nẵng cũng như Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam.

Bên cạnh đó, Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật đăng cai Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên lần thứ XX tại Đà Nẵng với nhiều hoạt động phong phú như: tổ chức cho các đoàn đi thực tế sáng tác tiếp cận đời sống lao động sản xuất của người dân thành phố và tổ chức tọa đàm đánh giá kết quả chấm giải của hội đồng giám khảo để rút kinh nghiệm và định hướng sáng tác cho hội viên. Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực lần thứ XX đã tạo nên nhiều điểm mới trong khâu tổ chức, đồng thời để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho các đoàn về dự liên hoan.

Tham gia các cuộc thi cấp khu vực, quốc gia, quốc tế

 Song song với việc tổ chức các cuộc thi, các  nghệ sĩ nhiếp ảnh của Đà Nẵng tích cực tham gia các cuộc thi khu vực, quốc gia, quốc tế. Đây là dịp để khẳng định trình độ tay nghề, đánh giá tác phẩm của hội viên, đồng thời cũng là dịp để giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Qua nhiều năm tham gia các cuộc thi ảnh nghệ thuật khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên, toàn quốc và quốc tế, lực lượng nhiếp ảnh Đà Nẵng đã dành được nhiều giải thưởng cao, Huy chương Vàng, Bạc, Đồng... và nhiều năm liền dành giải Nhất toàn đoàn tại Liên hoan ảnh nghệ thuật Nam Trung bộ và Tây Nguyên do Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức. Đặc biệt, trong 4 năm từ năm 2014 đến năm 2017 luôn giành Huy chương Vàng khu vực và giải Nhất toàn đoàn khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên, nhiếp ảnh Đà Nẵng đạt được nhiều thành tích cao hằng năm như: Giải Xuất sắc quốc gia của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, nhiều giải thưởng, Huy chương Vàng, Bạc, Đồng quốc tế và nhiều tác phẩm ảnh nghệ thuật được trưng bày triển lãm quốc gia, quốc tế, khu vực.

 Trong 5 năm từ 2014-2018 các hội viên đã đoạt hàng trăm giải thưởng các loại, tiêu biểu như:

- Giải thưởng quốc tế: 72 giải gồm: 15 Huy chương Vàng, 8 Huy chương Bạc, 6 Huy chương Đồng, 43 Bằng danh dự.

- Giải thưởng quốc gia hằng năm của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam: 6 giải gồm: 4 giải A, 1 giải B, 1 giải C.

- Giải thưởng khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên và các Bộ ngành Trung ương: 20 giải gồm: 3 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc, 3 Huy chương Đồng, 7 giải Khuyến kích, 4 giải Nhất toàn đoàn.

- Giải thưởng Nhiếp ảnh nghệ thuật do Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật thành phố tổ chức có sự bảo trợ của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam: 44 giải gồm: 4 giải Nhất, 8 giải Nhì, 12 giải Ba, 20 giải Khuyến khích.

- Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật hằng năm của Liên hiệp các Hội Văn học -Nghệ thuật thành phố: 5 giải.

- Giải thưởng 5 năm Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng: 8 giải gồm:

1 giải A, 2 giải B, 3 giải C, 2 giải Khuyến khích.

Ngoài ra hội viên của Hội còn đạt được 41 giải thưởng do Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật thành phố phối hợp với quận Hải Châu và Trường Đại học Duy Tân tổ chức.

Những thành quả mà Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật thành phố đạt được trong nhiệm kỳ qua, nhờ Ban chấp hành Hội luôn năng động, sáng tạo; chú trọng đến công tác xã hội hóa; ưu tiên hoạt động phổ biến tác phẩm cũng như khâu đi thực tế sáng tác; tổ chức tốt các cuộc thi nhiếp ảnh... qua đó đã tạo điều kiện cho các hội viên tiếp cận với thực tiễn cuộc sống, nâng cao năng lực sáng tạo để tạo nên tác phẩm tốt phục vụ công chúng.

H.T

 
 CÁC BÀI KHÁC
- Trụ sở: K54/10 Ông Ích Khiêm, thành phố Đà Nẵng
- ĐT: 0511.2211823, Fax: 0511.3519300
- Email: tapchinonnuoc@gmail.com